“Nisu važni oni koji kritikuju, niti oni koji upiru prstom kada snažni čovek posrne.
Zasluga pripada onima koji su u areni, čije je lice uprljano prašinom, znojem i krvlju, koji
se hrabro bore, koji greše i gube, koji poseduju entuzijazam, duboku posvećenost
istinskim vrednostima, i koji ili dožive svečanu uzvišenost postignuća ili, u najgorem
slučaju, izgube, ali sa smelošću koja njihov život čini daleko boljim od života onih
uplašenih i hladnih ljudi koji nikada nisu znali ni za pobedu ni za poraz!”

Teodor Ruzvelt
“Čovek u areni”
Sorbona Pariz, Francuska 23. April, 1910.

 

Showing all 3 results