Kardiohirurške Kliničke Vinjete

Category:

Description

Medicina predstavlja nauku koja je podložna stalnim evolutivnim promenama. Ove promene
uslovljene su implementacijom opšteg medicinskog znanja i novijih tehnika lečenja u
svakodnevnu, rutinsku praksu. Na taj način poboljšava se uspešnost lečenja i kvalitet života
pacijenata.
U poslednjih 25 godina kardiohirurgija je kao multidisciplinarna nauka doživela značajan
napredak, a svoje učestvovanje u kardiohirurškim operacijama i pratećim naučnim
programima doživljavao sam kao veliku privilegiju. Međutim, mnogi ciljevi među kojima je
unapređenje postojeće kardiohirurške operativne tehnike, savremenog algoritma lečenja i
određivanje pozicije kardiohiruga u tom algoritmu tek treba da budu definisani u budućnosti.
Za takav napredak potrebna su nova znanja, ali i novi ljudi koji će na bazi postojećih
iskustava graditi nove tehnike i modalitete savremenog kardiohirurškog lečenja.
U tom smislu nastala je i ova knjiga. U njoj je prikazan zbir 75 karakterističnih kliničkih
scenarija, tj. kliničkih vinjeta koje se najčešće sreću u kardiohirurškoj kliničkoj praksi. Dizajn
prezentacije vinjeta je sažet, klinički fokusiran, a u isto vreme jednostavan za memorisanje.
Tako se došlo do kreiranja “prototipskog” kliničkog scenarija, koji u nekim slučajevima nije
identičan sa postojećim kliničkim problemom, ali je zbog pažljivo odabranih kliničkih
asocijacija veoma primenljiv u praksi. Knjiga je obogaćena sa preko 70 ilustracija čime se
olakšava praćenje teksta i poboljšava vizuelno memorisanje medicinskih činjenica. Svaka
vinjeta pripremljena je detaljnom analizom postojeće medicinske literature i korelacijom
literaturnih podataka sa personalnim kliničkim iskustvom. Međutim, knjiga nije dizajnirana
da predstavlja jedini izvor naučnih kardiohirurških informacija. Zbog toga je treba
dopunjavati predloženom literaturom citiranom u tekstu, kao i drugim kardiohirurškim
udžbenicima. Tokom pisanja teksta rukovodio sam se željom da on bude jasan i razumljiv za
čitanje, a da paralelno sa tim stimuliše čitaoca na razmišljanje i razvoj sopstvene kreativnosti
u cilju daljeg unapređenja kardiohirurgije.    Besplatno Preuzimanje
        

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kardiohirurške Kliničke Vinjete”

Your email address will not be published. Required fields are marked *