ReDo surgery of the ascending aorta 15 years after primary aortic valve replacement

 • 55 y/o Caucasian man was admitted for elective surgical treatment.
 • 15 y/a he was operated on due to aortic valve replacement .
 • St Jude mechanical valve #27 (AV) was implanted.
 • Acs.Ao (AA) was estimated as slightly elevated and left intact.
 • MSCT scan measured 64mm in ascending aorta and 43mm in the region of the ST junction.
 • Other surgical structures including previously implanted mechanical valve were normal.
 • ReDo surgery was scheduled. Asc.Ao was resected and replaced with Gelwave straight woven vascular graft (Vascutek prosthesis #32).
 • Pt was released from the hospital on PO day#10 w/o complications.

Resekcija gigantske koronarne aneurizme

Pacijent star 68 godina primljen je zbog ishemijske bolesti srca. Koronarografijom je dijagnostikovana višesudovna koronarna okluzivna bolest i gigantska kornarna aneurizma desne koronarne arterije.
 • Pacijent star 68 godina primljen je zbog ishemijske bolesti srca
 • Dijagnostičkom koronarografijom utvrđeno je postojanje višesudovne koronarne bolesti i gigantske koronarne aneurizme desne koronarne arterije
 • CT koronarografijom potvrđeno je postojanje koronarne aneurizme i određena je njena topografija u odnosu na ostale srčane strukture.
 • Urađena je hirurška revaskularizacija miokarda (3xCABG-ACDpd, LAD-lima, CxOM1) uz totalnu resekciju koronarne aneurizme.
 • Pacijent je otpušten na dalji kućni oporavak 7. PO dana u dobrom opštem stanju i bez komplikacija.

68th ESCVS kongres, Groningen, Holandija

Od 22. do 25. maja 2019. godine, održan je 68. kongres Evropskog društva za kardiovaskularnu i endovaskularnu hirurgiju (ESCVS) u Groningenu, u Holandiji. Događaj je organizovan u saradnji sa Institutom Venckebach Univerzitetskog medicinskog centra Groningen (UMCG).

ESCVS je najstarije društvo u Evropi na polju kardiohirurške i vaskularne hirurgije, a osnovali su ga Rene Leriche i R. Dos Santos 1950. godine. Poznati stručnjaci iz celog sveta predstavili su najnovija dostignuća u ovoj oblasti. ESCVS 2019 imalo je preko 1000 učesnika.

Disfunkcionalni kvadrivelarni aortni zalistak

Pacijent star 68 godina primljen je u bolnicu zbog zakazane kardiohirurške operacije zamene aortnog zaliska i revaskularizacije miokarda. Tokom operacije registrovana je kvadrivelarna, disfunkcionalna aortna valvula sa centralnom insuficijencijom. Urađena je zamena aortnog zaliska implantacijom mehaničke St Jude proteze i revaskularizacija miokarda trostrukim bypass-om (LAD-lima, RIM, Cx). Pacijent je otpušten 7 p.o. dana na dalji kućni oporavak bez komplikacija

Radijalna arterija u revaskularizaciji miokarda

Pacijent star 68 godina selektovan je elektivno za hiruršku revaskularizaciju miokarda. Preoperativnom evaluacijom dokumentovano je značajno sniženje kontraktilne funkcije leve komore srca (EF=20%) kao posledice prethodnih infarkta aterolateralne i inferoseptalne regije. Zbog pratećih komorbiditeta (venska insuficijencija) doneta je odluka da se pacijentu uradi totalna arterijska revaskularizacija miokarda upotrebom bilateralne art. mamarije interne i leve radijalne arterije

(4xCABG: ACD-pd/RIMA, LAD-jumping RIM/LIMA, CxPL-radial artery).

U pripremi grafta radijalne arterije korištena je “no touch” operativna tehnika kao i najsavremenija tehnologija atraumatske preparacije ultrazvučnim Harmonic skalpelom. Pacijent je u dobrom opštem stanju i bez komplikacija otpušten na dalje kućno lečenje 14 dana posle operacije.

Reoperacija aortnog zaliska 17 meseci posle primarne operacije

Pacijentkinja stara 71 godinu žali se na zamor i nedostatak vazduha 17 meseci posle implantacije biološke porcinske aortne valvule. Hirurški pristup korišten u prvom aktu bila je ministernotomija. Dijagnostičkim pregledima utvrđeni su znaci globalne srčane dekompenzacije zbog masivne aortne regurgitacije transvalvularno i paravalvularno te je indikovana reoperacija. U reoperaciji je identifikovana destrukcija kuspisa biološke proteze, kao i značajna dehiscencija suturne linije ispod levog ostijuma koronarne arterije. Implantirana je mehanička proteza od pirolitičkog karbona. Operacija je protekla bez komplikacija i pacijentkinja je u dobrom opštem stanju otpuštena na dalje kućno lečenje.