Resekcija gigantske koronarne aneurizme

Pacijent star 68 godina primljen je zbog ishemijske bolesti srca. Koronarografijom je dijagnostikovana višesudovna koronarna okluzivna bolest i gigantska kornarna aneurizma desne koronarne arterije.
  • Pacijent star 68 godina primljen je zbog ishemijske bolesti srca
  • Dijagnostičkom koronarografijom utvrđeno je postojanje višesudovne koronarne bolesti i gigantske koronarne aneurizme desne koronarne arterije
  • CT koronarografijom potvrđeno je postojanje koronarne aneurizme i određena je njena topografija u odnosu na ostale srčane strukture.
  • Urađena je hirurška revaskularizacija miokarda (3xCABG-ACDpd, LAD-lima, CxOM1) uz totalnu resekciju koronarne aneurizme.
  • Pacijent je otpušten na dalji kućni oporavak 7. PO dana u dobrom opštem stanju i bez komplikacija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *