68th ESCVS kongres, Groningen, Holandija

Od 22. do 25. maja 2019. godine, održan je 68. kongres Evropskog društva za kardiovaskularnu i endovaskularnu hirurgiju (ESCVS) u Groningenu, u Holandiji. Događaj je organizovan u saradnji sa Institutom Venckebach Univerzitetskog medicinskog centra Groningen (UMCG).

ESCVS je najstarije društvo u Evropi na polju kardiohirurške i vaskularne hirurgije, a osnovali su ga Rene Leriche i R. Dos Santos 1950. godine. Poznati stručnjaci iz celog sveta predstavili su najnovija dostignuća u ovoj oblasti. ESCVS 2019 imalo je preko 1000 učesnika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *