Beating heart-on pump CABG surgery

 

Pacijentkinja stara 70 godina indikovana je za hiruršku revaskularizaciju miokarda. Prilikom prelaska na ekstrakorporalnu cirkulaciju (ECC) i pokušaja plasiranja kleme na aortu primećena je veća količina intraluminalno formiranih kalcijumskih depozita zbog čega nije bilo moguće postaviti klemu na aortu. Urađena je operacija revaskularizacije prednje silazne arterije (LAD) arterijskim graftom (LIMA) na kucajućem srcu, uz ECC. Pacijentkinja je u dobrom opštem stanju otpuštena na dalje kućno lečenje 8 postoperativnog dana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *