Cor uniatriatum

 

 

 

 

 

 

Pacijent star 65 godina žali se na zamor, nedostatak vazduha i slabu toleranciju fizičkog napora. Posle kompletne dijagnostike indikovana je hirurška korekcija urođene srčane mane (totalni nedostatak interatrijalnog septuma-cor  uniatriatum). U sklopu operativnog zahvata urađena je rekonstrukcija mitralnog zaliska redukcionom anuloplastikom mitralnog ušća St Jude rigidnim ringom #30, šavna anuloplastika trikuspidnog ušća (De Vega-modifikacija NR) i patch plastika interatrijalnog septuma implantacijom autolognog perikarda površine 25-30cm2. Pacijent je otpušten 7 postoperativnog dana znatno poboljšan u odnosu na preoperativni status.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *