Revaskularizacija miokarda sekvencijalnim arterijskim graftom

    

Pacijent star 65 godina sa dokumentovanim starijim infarktom miokarda anterolateralne regije (EF=40%) primljen je radi planiranog operativnog zahvata. Urađena je hirurška revaskularizacija miokarda petostrukim bypass-om. Venski graftovi korišteni su za revaskularizaciju ACD, CxOM1 i Cx grane, dok je prednji zid srca revaskularizovan levom unutrašnjiom grudnom arterijom (LIMA). Lima je korištena i za ugradnju sekvencijalnog “jumping” grafata sa LAD na D1 granu. Operativni zahvat protekao je bez komplikacija, a oporavak je nastavljen uobičajenim tokom, bez komplikacija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *