68th ESCVS kongres, Groningen, Holandija

Od 22. do 25. maja 2019. godine, održan je 68. kongres Evropskog društva za kardiovaskularnu i endovaskularnu hirurgiju (ESCVS) u Groningenu, u Holandiji. Događaj je organizovan u saradnji sa Institutom Venckebach Univerzitetskog medicinskog centra Groningen (UMCG).

ESCVS je najstarije društvo u Evropi na polju kardiohirurške i vaskularne hirurgije, a osnovali su ga Rene Leriche i R. Dos Santos 1950. godine. Poznati stručnjaci iz celog sveta predstavili su najnovija dostignuća u ovoj oblasti. ESCVS 2019 imalo je preko 1000 učesnika.

ESCVS, 67th Annual Meeting, April 12-14, 2018, Strasbourg (France)

    

Godišnji kongres Evropskog udruženja kardiovaskularnih i endovaskularnih hirurga održan je u Strazburu (Francuska) od 12-14 Aprila 2018.

U radu Kongresa učestvovalo je preko 500 učesnika iz 63 zemlje, sa preko 300 prezentovanih naučnih radova. Svoje mesto pronašli su i radovi sa IKVBV Sremska Kamenica:

  1. Mitral Valve Repair in Barlow’s Disease: the restoration technique (Živojin Jonjev et all.)
  2. Coronary artery bypass grafting vs. percutaneous coronary intervention in single-vessel LAD disease (Živojin Jonjev et all.)

Ostale informacije sa Kongresa možete pronaći na sajtu: www.escvs2018.com