Efuzija perikarda 2 meseca posle primarne operacije na otvorenom srcu

Pacijent star 65 godina  žali se na otežano disanje, slabost i malaksalost 2 meseca posle primarne operacije na otvorenom srcu. Posle dopunske dijagnostike transtorakalnim ultrazvučnim pregledom i CT pregledom grudnog koša utvrđeno je postojanje difuznog, masivnog perikardnog izliva (“swinging heart” ) koji u pojedinim zonama oko srca iznosi i preko 6cm, ali bez znakova tamponade srca. Urađena je evakuacija izliva subksifoidnim plasiranjem retrokardijalnog drena pri čemu je evakuisano oko 2000ml serohemoragične tečnosti. Pacijent je u dobrom opštem stanju i bez komplikacija otpušten na dalje kućno lečenje 4 dana posle reintervencije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *